Taraso Ševčenkos biografija

Vaikystė
Tarasas Ševčenka gimė 1814 metų kovo 9 (vasario 25 d. senuoju stiliumi) Morincų kaime žemdirbių Hryhorijaus ir Katerinos Ševčenkų šeimoje. Netrukus po jo gimimo šeima persikėlė į Kyrylivkos kaimą, kur ir praėjo visa Taraso vaikystė.
Tėvas buvo priverstas vežioti pono kviečius į Odesą, Kijevą ir kitus miestus. Tarasui paūgėjus, tėvas imdavo jį su savimi. Apie vieną tokių kelionių Ševčenka prisimena savo apysakoje “Samdinė”.
Kai Tarasui buvo 9 metai, mirė jo motina. Tėvas, likęs su mažais vaikais, buvo priverstas vesti našlę Oksaną Tereščenko, kuri turėjo tris savo vaikus.
11 metų Tarasas tapo visišku našlaičiu, likęs tik su pamote.
“Kas nors iš tolo matė pamotę ir taip vadinamus suvestinius vaikus, tas, reiškia, matė pragarą jo bjauriausio triumfo valandą”
“Young gentlemen, if you but knew...” (in English)

Young gentlemen, if you but knew
Where people weep their whole life through
You'd not compose your rhapsodies
And God for nothing you'd not praise —
And mock our tears and twit the truth.
The tranquil cottage in the grove
You call a paradise, I know.
In such a cottage once I dwelt
And there my first hot tears were spilt,
My early tears! I know no vice,
No wrong or evil anywhere
That's not within that cottage fair ...
And yet they call it paradise!

I do not speak of that wee house
Beside the village, by the copse,
As though 'twere paradise on earth.
'Twas there my mother gave me birth
And, singing as her child she nursed,
She passed her pain to me ... 'Twas there,
In that wee house, that Eden fair,
That I saw hell ... There people slave
Without a let-up night and day,
Not even given time to pray.
In that same village to her grave
My gentle mother, young in years,
Was laid by toil and want and cares-
There father, weeping with his brood
(And we were tiny, tattered tots),
Could not withstand his bitter lot
And died at work in servitude! . . .
And we — we scattered where we could
Like little field mice. I to school —
To carry water for the class.
My brothers slaved on the estate
And then, conscripted, marched away!
And you, my sisters! Fortune has
Reserved for you the cruelest fate!
What is the purpose of your life?
Your youth in service slipped away,
Your locks in servitude turn grey,
In service, sisters, you will die!

Translated by John Weir

Pas Engelhartą
“Dvarininkui, Pavlui Vasiljevičiui Engelhartui, tik ką paveldėjusiam savo tėvo (nebuvusio santuokoje su jo motina) turtą, prireikė sumanaus berniuko, ir apdriskęs moksleivis valkata pakliuvo tiesiai į tiko paltą, tokius pat šarovarus ir galiausiai į kambarinius kazokėlius”.
Tarnauti Tarasas pradeda pono dvare Vilšanos kaime. Bet paskui, 1829 m. pavasarį, kartu su pono gurguole persikrausto į Vilniaus miestą, kur paslapčia perpiešinėja paveikslus bei susipažįsta su lenkų kalba ir literatūra. Čia, Vilniuje, Ševčenką atiduoda mokytis dailės pas Joną Rustemą.

Prabuvęs Vilniuje truputį daugiau negu metus, Ševčenkos ponas kartu su savo tarnais persikelia į Sankt Peterburgą, kur buvo pervestas.

Ponas, pastebėjęs Taraso gabumus piešimui, nusprendė atiduoti jį ketveriems metams į dailininko dekoratoriaus Vasilijaus Šyriajevo artelę. Kartu su juo Ševčenka dalyvauja ištapant Didįjį teatrą kaip pameistrys piešėjas.

Peterburge Ševčenka susipažįsta su savo žemiečiu Ivanu Sošenka. Čia jis sutinka ir K. Briulovą, V. Žukovskį, V. Hryhorovyčių, A. Venecianovą, A. Mokrickį, — žmones, kurie suvaidino pagrindinį vaidmenį išperkant poetą iš baudžiavos.

“Vasaros naktis Peterburge aš beveik visada praleisdavau gatvėje ar kur nors salose, bet dažniausiai Akademijos krantinėje. Taip pat aš mėgau vasarą pasitikti tekančią saulę ant Troicos tilto”.
Išpirkimas iš baudžiavos
Taraso Ševčenkos išpirktinė
“V. A. Žukovskis, iš anksto pas dvarininką sužinojęs kainą, prašė K. P. Briulovą nupiešti jo, V. A. Žukovskio, portretą Imperatoriaus šeimai, siekdamas surengti portreto pardavimą loterijoje pas caro šeimą. Didysis Briulovas noriai sutiko. Portretas nutapytas. V. A. Žukovskis, padedamas grafo M. J. Velgorskio, surengė loteriją, kur gavo 2500 rublių asignacijomis, ir šia kaina 1838 metų balandžio 22 dieną buvo nupirkta T. Ševčenkos laisvė”.
“Pačiam dabar sunku patikėti, o tikrai taip buvo. Aš iš purvinos palėpės, aš, niekingas apskretėlis, ant sparnų perlėkiau į stebuklingas Dailės akademijos sales”.
Išsilaisvinęs iš baudžiavos, Ševčenka pradeda mokytis Imperatoriškoje dailės akademijoje, lankydamas paskaitas laisvojo klausytojo teisėmis. Mokslus jis pradeda pas Karlą Briulovą, naudojasi jo turtinga biblioteka.
“Gyvenu, mokausi, niekam nesilankstau ir nieko, išskyrus Dievą, nebijau — didelė laimė būti laisvu žmogumi: darai ką nori, niekas tavęs nesustabdys”.
Akademijos metai

Atkaklių pastangų dėka Ševčenka pasiekia reikšmingų sėkmių dailėje. Jis tapo puikiu portretistu ir dideliu akvarelės meistru. Už mokymosi pasiekimus Ševčenka gauna tris Akademijos sidabro medalius: 1840 metais už paveikslą “Berniukas elgeta, duodantis duoną šuniui” ir 1841 metais už paveikslą “Čigonė būrėja”. Pirmasis piešinys, už kurį Tarasas gavo sidabro medalį 1839 metais, iki mūsų laikų neišliko.

Kitaip negu kiti Akademijos studentai, jis savo kūriniuose vaizduoja žmones iš liaudies: mergaitę baudžiauninkę, vaikus, čigonę ir kitus, stengdamasis patraukti visuomenės dėmesį į engiamus žmones.

„Aš pradėjau piešti akvarelės portretus, iš pradžių draugiškai, o paskui ir už pinigus, tik Karlui Pavlovičiui dar nerodau – bijau“.

Mokydamasis Dailės akademijoje, Ševčenka susipažįsta su Tėvynės, Graikijos, Romos istorija, su geriausiais pažangių Rusijos rašytojų – Puškino, Lermontovo, Gogolio kūriniais, skaito ukrainiečių rašytojų – Kotliarevskio, Kvitkos-Osnovjanenko ir kt. kūrinius.

Taip pat jis susipažįsta su žymiais Vakarų Europos literatūros kūriniais, mokosi prancūzų kalbos; visa tai gerokai pakelia politinį ir kultūrinį poeto lygį.

1840 metais pasirodė Ševčenkos kūrinių rinktinė “Kobzarius”, kurią sudarė aštuoni kūriniai: “Mintys mano…”, “Perebendia”, “Katerina”, “Tuopa”, “Mintis”, “Osnovjanenkai”, “Ivanas Pidkova”, “Taraso naktis”.
“Kobzariaus autorius atnešė į literatūrą nepakartojamas spalvas ir tonus, ištisą įvaizdžių ir vaizdinių, būdingų jo tautos gyvenimo būdui ir meniniam mąstymui, pasaulį. Ševčenko poezija sugėrė ukrainiečių tautosakos gaivinančius syvus, ukrainiečių kalbos jėgą, turtingumą ir išraiškingumą”.
L. Novičenka
Mielojoje Ukrainoje
“Savo buvimo metu… aš nupiešiau daug etiudų iš natūros. Ir dabar susiruošiau išleisti “Vaizdingosios Ukrainos” vardu. Leidinį sudaro tokie dalykai: 1-a — vaizdai, 2-a — liaudies buitis ir 3-ia — istorija”

1843 metų gegužį Tarasas Ševčenko kartu su Jevgenu Hrebinka išvažiuoja į Ukrainą. Jis keliauja po kaimus ir miestus, bendrauja su žmonėmis, tapo eilę etiudų ir eskizų.

Birželio pradžioje aplanko Kijevą ir Kijevo guberniją, susipažįsta su studentais ir inteligentija, tyrinėja istorijos ir kultūros paminklus, užrašinėja liaudies dainas ir padavimus, piešia peizažus ir senovinę architektūrą.

Vasaros pabaigoje keliauja po Ukrainos pietus. Vėliau, spalio mėnesį, apsistoja Jahotyne kunigaikščio Nikolajaus Repnino dvaro fligelyje.

1844 metų vasario pabaigoje grįžta į Peterburgą, kur tęsia mokslus Dailės akademijoje.

Baigęs Dailės akademiją 1845 metais, Ševčenka gauna dokumentą, leidžiantį atvykti į Ukrainą, kur jis išvažiuoja kovo pabaigoje. Gruodžio mėnesį sergantis poetas Perejaslave rašo savo garsųjį kūrinį “Testamentas”, kur aistringai šaukia liaudį sukilti su ginklu rankoje.
“Palaidokite ir kilkite, grandines sutraukykite ir piktu priešų krauju aplaistykite laisvę”.

1846 metų gegužį Tarasas Ševčenka susipažįsta su istoriku Mykola Kostomarovu, vienu iš Kirilo ir Metodijaus draugijos organizatorių, o nuo gruodžio mėnesio pradeda lankyti posėdžius, kur draugijos nariams skaito savo revoliucinius eilėraščius.

Brolijos nariais buvo Kijevo ir Charkovo universitetų auklėtiniai ir darbuotojai. Pagrindinį vaidmenį tarp jų, be Kostomarovo ir Ševčenkos, vaidino H. Andruzkis, V. Bilozerskis, M. Hulakas, P. Kulišas.

Įskųstas Ševčenka 1847 m. balandžio 5 dieną areštuotuojamas įvažiuojant į Kijevą ir kitą dieną išsiunčiamas į Peterburgą.

“Aš buvau priimtas į Kijevo universitetą ir tą pačią dieną, kai atėjo patvirtinimas, mane areštavo”.
Tremtyje
“Jeigu aš būčiau išgama, kraugerys, tai ir tada man geresnės bausmės nebūtų galima sugalvoti, kaip išsiųsti mane į Orenburgo atskirąjį korpusą kareiviu. Pagonis Augustas, išsiųsdamas Nazoną pas laukinius getus, neuždraudė jam rašyti ir piešti. O krikščionis Nikolajus uždraudė man ir tą ir kitą. Abudu budeliai. Bet vienas iš jų — budelis krikščionis!”

1847 metų gegužės 30 dieną Ševčenkai buvo paskelbtas caro nuosprendis apie jo ištrėmimą į Oldenburgo Atskirąjį korpusą eiliniu kareiviu “griežtai priežiūrai uždraudžiant rašyti ir piešti”. Savo tarnybą jis atliko Orsko tvirtovėje.

Nepaisant griežtos priežiūros, Ševčenka nutapė autoportretą, toliau kūrė poeziją, kurią užsirašinėjo į mažytes “užaulines knygeles”.

“Užaulinė knygelė”, kurią Tarasas slėpė už savo bato aulo ir kurioje jis rašė savo eilėraščius tremtyje.
“Virš lygios horizontalios linijos vos vos iškyla virš pylimo ilgos, meldais dengtos kareivinės, — štai ir visas Raimas. Mūsų sutikti išėjo beveik visa įgula. Išblyškę, niūrūs tarsi areštantų veidai. Man pasidarė baisu”.

1848 metų gegužį Tarasą Ševčenką įtraukė į kontradmirolo Aleksejaus Butakovo ekspedicijos sudėtį. Ekspedicija turėjo ištirti ir moksliškai aprašyti Aralo jūrą. Ekspedicijoje Ševčenka nupiešė keletą peizažo piešinių ir toliau rašė literatūros kūrinius.

1849 metų lapkritį po sunkaus perėjimo per dykumines stepes poetas atvyko į Orenburgą.

“Kareiviai — pats skurdžiausias, pats nelaimingiausias luomas mūsų pravoslavų tėvynėje. Iš jo atimta viskas, kuo tik gražus gyvenimas: šeima, tėvynė, laisvė, vienu žodžiu, viskas”.
Už caro įsako dėl draudimo rašyti ir piešti pažeidimą Ševčenka vėl areštuojamas ir konvojaus lydimas išsiunčiamas į Orsko tvirtovę. 1850 metų spalio 17 dieną Ševčenka pasiekė Novopetrovsko įtvirtinimus, kur buvo ištremtas. Novopetrovske jis išbuvo ilgus 7 metus, kol jo draugai neišreikalavo, kad vyriausybė išlaisvintų Tarasą iš tremties.

Savo tarnybos tremtyje metu jis dalyvavo ekspedicijoje į Karatau kalnus, kur, nepaisydamas draudimo, sukūrė apie šimtą piešinių. 1852 metais Tarasas Ševčenka pradėjo rašyti prozą rusų kalba. Vėliau draugiškų santykių su nauju įtvirtinimų komendantu dėka jam buvo palengvintos tremties sąlygos.

1855 metais jis pradėjo susirašinėti su dailininku, Dailės akademijos viceprezidentu Fiodoru Tolstojumi dėl tarpininkavimo jį išlaisvinant.

Grįžimas
iš tremties
1857 metų rugpjūčio 2 dieną žvejo valtimi Tarasas Ševčenka išplaukė iš Novopetrovsko įtvirtinimų į Astrachanę. Vėliau garlaiviu išvyko į Žemutinį Naugardą (Nižnij Novgorod). Ševčenkai buvo paskirtas slaptas policijos stebėjimas. 1858 metais jis išvyksta į Maskvą, o iš ten į Peterburgą.
“Dabar aš Žemutiniame Naugarde, laisvėje — tokioje laisvėje, kaip pririštas šuo”.
Paskutinė kūrėjo kelionė į Ukrainą įvyko 1859 metų vasarą. Liepos 15 dieną Tarasas Ševčenka buvo areštuotas trečią kartą, bet po tyrimo jam buvo leista grįžti į Peterburgą.
“Jį vis traukė į savo gimtąją Ukrainą, kur jis vis dėlto pabuvojo 1859 metų vasarą, ieškodamas nusipirkti lopinėlio žemės prie Dniepro, ant skardžio, paskutiniams metams nugyventi”.
P. Myrnyj
“Ir po dešimtmetės tremties Ševčenka galiausiai sugrįžo į Peterburgą, palaužtas kūnu, bet ne dvasia… Net ir tais baisiaisiais metais jo mūza nenutilo…”
I. Franko
Naujas 1860 metų sausio mėn. “Kobzariaus” leidimas
“Pietų Rusios abėcėlė”
1860 metų sausį buvo išleistas naujais eilėraščiais papildytas “Kobzariaus” leidimas. Rugsėjo pradžioje buvo paskelbtas Dailės akademijos Tarybos nutarimas apie graviūrų akademiko vardo suteikimo Tarasui Ševčenkai. 1861 metų sausį išspausdinta Taraso sudaryta “Pietų Rusios abėcėlė”.
Paskutinės dienos
“Černenka įėjo į menę, poetas, užuot pasisveikinęs kaip įprastai, paklausė jo: “Ką?.. yra? yra laisvė? yra manifestas? — ir, pažvelgęs Černenkai į akis, suprato atsakymą… Giliai atsidusęs, pratarė: — Tai nėra?.. Nėra?.. Kada gi ji bus?!” Ištaręs šiurkščią nespausdintiną frazę, Tarasas užsidengė veidą rankomis ir, parkritęs į lovą, pravirko”.
A. Konyskis

Sunkiai susirgęs dar 1860 metų pabaigoje, Tarasas Ševčenka toliau dirba, susirašinėja su draugais, piešia.

Tarasas Ševčenka mirė 1861 metų vasario 26 dieną. Jo kūnas buvo palaidotas Smolensko kapinėse Peterburge, bet vėliau pagal “Testamentą” jo palaikai buvo pervežti į Ukrainą.

1867 metų gegužės 10 dieną Tarasas Ševčenka buvo palaidotas prie Kanevo ant Černeča (“Vienuolių”) kalno.

“Keturiasdešimtą dieną po poeto mirties, prieš išsiunčiant karstą į Ukrainą, žemiečiai vėl susirinko prie kapo atsisveikinti… Ir padengė karstą raudonu audeklu, kuris greitai patamsėjo nuo šlapdribos, tarsi simbolizuodamas, kad mūsų liaudies dainiaus gyvenimo likimas nebuvo gražus ir šviesus”.
M. Čalyj

Neaprėpiamas Taraso Ševčenkos indėlis į pasaulinę kultūrą gerbiamas ne tik Ukrainoje, bet ir už jos ribų: visame pasaulyje esama virš 1200 Ševčenkos paminklų, jo vardu pavadinti miestai, gatvės, mokymo įstaigos, jo garbei kuriama daugybė filmų ir statomos pjesės.

Ševčenka amžiams tapo ukrainiečių tautos istorijos ir kultūros neatskiriama dalimi.

Projekto autoriai

Valentyn Rešetniak
Idėjos autorius, meno vadovas
Jevhen Vasiljev
Techninis vadovas
Hanna Vasiljeva
Informacinis dizainas
Dmytro Grand
Techninė realizacija
b2blogger.com
Žiniasklaida parama
Auśrelę Taranenko
Vertimas į lietuvių kalbą

Dėkojame, kad aplankėte Taraso Ševčenkos interaktyvią biografiją.

Mūsų tikslas buvo iš tikro įdomiai ir naudingai pavaizduoti didžiojo pasaulinio poeto gyvenimą.

Būtent todėl mes norime patobulinti šį puslapį, papildyti jį dar įvairesnėmis spalvomis.

Todėl jei jūs turite minčių šio puslapio atžvilgiu arba radote kokią nors klaidą ar netikslumą — rašykite mums adresu Shevchenko@ukrlib.com.ua

Pasukti savo įrenginį 90 laipsnių